Steeds vaker hoor je de vraag: “Sparen heeft nauwelijks zin, is er een beter alternatief?”. Geen gekke vraag natuurlijk, wij worden zelf ook niet echt vrolijk van 0% rente op een spaarrekening. Boze tongen beweren dat de banken, met deze lage spaarrente, hun zakken aan het vullen zijn. En dat dan natuurlijk ten koste van de hardwerkende particulier. Wij zochten naar een acceptabel alternatief en hebben dat, voor een gedeelte van ons spaargeld, gevonden.

Vullen banken hun zakken via onze spaarrekeningen?

Nee, wij zien dat toch anders, want de lage spaarrente is vooral een reflectie van de historisch lage rente op de kapitaalmarkt. Die kapitaalmarktrente leek even wat aan te trekken, maar vooral in Europa zette de rentes aan het eind van 2018 opnieuw een daling in. De Nederlandse Staat leende begin januari 2019 zes maands geld tegen een tarief van -0,6% op jaarbasis. Dus als je bank je spaargeld zou hebben belegd in 6-maands Nederlandse Staat, dan had ze dat op jaarbasis 0,70% (0,60% + 0,10%) gekost. Een jaar later, in februari 2020 deed de lange rente het niet veel beter, een 10-jaars Nederlandse staatslening zet je 0,35% terug op jaarbasis. Natuurlijk hebben banken ook andere manieren om het spaargeld weg te zetten, maar met het huidige overschot aan spaargeld zijn die niet onuitputtelijk. Voorlopig worden de banken dus, net als jijzelf, helemaal niet rijk van jouw spaargeld.

De realiteit in 2020: Van sparen word je armer!

Het zal duidelijk zijn dat de rente op de kapitaalmarkt eerst behoorlijk moet gaan stijgen, voordat de banken de spaarrente noemenswaardig gaan verhogen. Niet een heel goed vooruitzicht voor je spaargeld in 2019, zo lijkt het.  We kunnen dat natuurlijk gewoon accepteren en onze spaarrekening verder volstorten. De vraag is echter of het niet beter is om een alternatief voor sparen te zoeken, want op dit moment word je van sparen gewoon armer.

Wel 30% armer per jaar door te sparen…hoe dan?

We leggen je dat graag uit aan de hand van actuele cijfers. Stel dat je spaarrente 0% is en de inflatie 2% (laatst gepubliceerde cijfer). Dan is de koopkracht van je spaargeld over een jaar grofweg 2% lager dan in januari van dit jaar. Heb je het geluk dat je ook nog vermogensrendementsheffing van zeg 1% mag betalen, dan daalt de koopkracht van je spaargeld al snel 3% per jaar.

Laten we met die 3% daling eens verder gaan rekenen. Bijvoorbeeld om antwoord te vinden op de vraag: “Wat is er eigenlijk na tien jaar over van de koopkracht van mijn huidige spaarsaldo van bijvoorbeeld EUR 50.000?”. Dat geeft geen mooi plaatje, uit onderstaande grafiek blijkt dat je dan bijna 27%, dus zo’n EUR 13.000 aan koopkracht verliest!

…de afnemende koopkracht kost je op de wat langere termijn al snel een auto…

Meer rendement gaat niet zonder meer risico.

Ons geeft het verliezen van meer dan een kwart van die koopkracht helemaal geen prettig gevoel. Voor de meeste lezers zal het inleveren van zo’n groot deel van het appeltje voor de dorst ook behoorlijk vervelend klinken. Wil je dit voorkomen, dan ontkom je er niet aan om een gedeelte van je spaargeld actiever in te zetten. Daarmee bedoelen we dat je wat meer risico moet gaan nemen om aan een acceptabel rendement te komen. Op zich is dat niet zo erg, als je er maar voor zorgt dat je dat niet doet met geld dat je morgen al nodig hebt. Belangrijk is ook dat het je niet je nachtrust kost en dat je voldoende betaald wordt voor het extra risico dat je bereid bent te lopen. Kortom, je ontkomt er niet aan om een gedeelte van je geld van de spaarrekening te halen en te gaan beleggen… maar hoe dan?

Risicospreiding met obligaties? Nee, niet in 2020!

Veel banken en vermogensbeheerders willen je daarbij graag helpen en geven je de mogelijkheid om al met een beperkt bedrag te gaan beleggen. Bijvoorbeeld via (online)vermogensbeheer of via hun profielfondsen. De bank zal je eerst vragen hoeveel risico je wilt en kan lopen en wat je beleggingsdoelen zijn. Negen van de tien keer zullen ze je dan adviseren om niet alles recht toe recht aan in aandelen te beleggen, want dat is in veel gevallen te risicovol. Tot zo ver kunnen we het daar volledig mee eens zijn. Maar als ze daarna voorstellen om een deel te beleggen in (staats)obligaties, verbazen we ons. Met rentes zo dicht bij 0% moet je daar erg mee oppassen. Bij lage rentes zijn veel obligaties namelijk erg gevoelig voor renteschommelingen. Stel bijvoorbeeld dat je obligaties inzet om je risico’s te spreiden en je koopt daarvoor een “veilige” 10-jaars Nederlandse staatsobligatie. Dan betaal je op dit moment, als je de hele rit helemaal uitzit, 0,35% rente per jaar. Na kosten voor aankoop en het aanhouden van die obligatie in je portefeuille kost je dat al snel 0,50% op jaarbasis. Een waarschuwing is hier op de plaats! Zo’n 10-jaars lening is bij de huidige lage marktrente erg beweeglijk en kan daardoor tot grote tussentijdse waarde schommelingen leiden. Een voorbeeld: als de rente 1% stijgt, dat zou bij deze lage rentestand zomaar eens kunnen, dan verliest deze obligatie bijna 10% in waarde.

De bank weet dit natuurlijk ook en zal je daarom adviseren om gemiddeld wat korter lopende obligaties aan te houden en wellicht met een hoger (krediet) risico. Dat helpt om de beweeglijkheid een beetje te temperen, maar helpt onvoldoende om je rendement op peil te houden. Bij de huidige lage rentestanden willen wij dus helemaal niet beleggen in obligaties, maar hoe reduceren we dan ons risico?

Het kan: geen obligaties en cash en toch een neutraal beleggingsprofiel!

Met die vraag in gedachte zijn wij al in 2017 gaan rekenen en hebben we uitgebreid onderzoek gedaan. We zochten naar een goede oplossing voor het obligatieprobleem. Een die niet ingewikkeld en daarom voor iedereen goed te begrijpen is.

We stelden ons een doel: Maak een fonds dat zonder gebruik van obligaties en lastig te begrijpen producten een goede risicoreductie laat zien en een prima rendement op middellange termijn.

Dus een fonds met een gematigd risicoprofiel dat een grote groep mensen, die beleggen of overwegen te gaan beleggen, aan zal aanspreken.

Geen makkelijke opdracht voor ons research- en portfoliomanagementteam, want zo’n fonds bestond nog niet. Het goede nieuws is dat het ze wel gelukt is. Al vanaf januari 2018 hebben we onze oplossing in de praktijk gebracht. Dat heeft geleid tot mooie resultaten, onze oplossing: het RBA Fonds… Rustig Beleggen in Aandelen!

Het RBA Fonds heeft een gematigd risicoprofiel en dat krijgen we voor elkaar zonder gebruik te maken van obligaties of een cash positie. Bij een marktbeweging naar beneden daalt het fonds een stuk minder hard dan de rest van de beurs en bij een rustige stijging houdt het fonds die beweging aardig bij. Het gevolg is een veel betere nachtrust dan bij een normale rechttoe rechtaan aandelenbelegging. En je hoeft je ook niet druk te maken om volatiele obligaties of je te lage spaar- en obligatierente. Dat het werkt blijkt uit de praktijk van 2018, toch een heftig beursjaar: in dat jaar daalde de wereldwijde beursgraadmeter met 9,5%, het RBA Fonds toonde zich veel stabieler met een daling van minder dan 4%. Toegegeven: resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst…maar ze helemaal negeren is ook zo wat.

Hoe dan…?

Hoe krijgen we deze unieke risico-rendement verhouding voor elkaar? Allereerst door een stevige basis te leggen met conservatieve aandelen. Dit zijn grofweg de minst beweeglijke aandelen in de wereldindex. Uit onderzoek blijkt dat die aandelen minder hard dalen bij een correctie en op lange termijn wel bijna evenveel rendement opleveren. Het fonds belegt in een zorgvuldig uitgekozen mix van low volatility index trackers. Hierdoor ontstaat een unieke portefeuille, die een lagere volatiliteit heeft dan een gemiddelde aandelenbelegging. Natuurlijk is de portefeuille hierdoor ook zeer goed gespreid, iets waar ook elke bank en vermogensbeheerder op zal hameren. Het risico van deze selectie zit er in dat aandelen met een lagere volatiliteit soms als groep tijdelijk achterblijven bij de markt.

Demping, demping, demping.

We hebben zo al een relatief stabiele portefeuille gecreëerd, maar ja zul je zeggen, ik loop nog steeds 100% aandelenrisico. Dat is waar, maar wel in aandelen die een veel stabielere belegging zijn. En daarna doen we nog een stap: we dekken een gedeelte van de portefeuille in tegen koersdalingen. We streven ernaar om bij een daling van de aandelenmarkt met een derde tot de helft minder te dalen dan de wereldindex. In 2018 is dat alvast prima gelukt met een beperkte daling van minder dan helft van de daling van de wereldwijde aandelenmarkten.

Overigens geldt die demping helaas ook als de beurs heel hard stijgt, zoals in 2019. Het fonds kan dan de stijging van de wereldindex niet bijhouden. Het beste scenario voor het RBA Fonds is een matig stijgende beurs.

De gedeeltelijke afdekking tegen koersdalingen is overigens niet ingewikkeld en al helemaal niet van het niveau “don’t try this at home”. Wil je dit zelf doen, dan is daar wel veel aandacht en discipline voor nodig. Wij hebben gemerkt dat het mensen thuis daar nog wel eens aan ontbreekt. Voor de professionals van ons portefeuillemanagementteam is dit echter hun dagelijkse werk.

Voor de technici onder ons, we schrijven continu callopties op de brede, meer beweeglijke index. Door dat steeds te doen op de optimale niveaus en de juiste tijdspanne aan te houden, dekken we op efficiënte wijze de portefeuille gedeeltelijk af tegen dalingen. Het risico van deze afdekking is dat bij een periode van sterke stijging van de wereldindex de resultaten van het fonds achter zullen blijven.

RBA Fonds team
Het team van Stuiver Asset Management wordt ook niet blij van lage spaarrentes: Rob Stuiver, Boris Broeders, Tenne Tromp, Jeroen Koster en Joep van Bohemen.

De keuze is aan jou!

Het RBA Fonds is er in een variant met 5% dividend vergoeding voor als je het prettig vindt om jaarlijks een inkomen uit je belegging te ontvangen. Er is ook een variant die alle gelden herbelegt en dus geschikter is voor vermogensopbouw. Elke variant heeft daarnaast nog meer eigen kenmerken die allemaal terug te vinden zijn op onze website.

Conclusie…

Om terug te komen op de vraag “Sparen heeft nauwelijks zin, is er een beter alternatief?”, het antwoord is volmondig “ja”! Er zijn zelfs meerdere alternatieven, met elk wat meer risico dan een spaarrekening. Je kunt er naar vragen bij je bank of vermogensbeheerder. Als je bank zegt, we verhogen je spaarrente met 5% zouden wij zeggen….meteen doen en dan laat je wat meer van je spaargeld op de bank staan. In het geval ze dat niet zeggen…en dat valt te verwachten… raden wij je aan wat verder te kijken dan de standaard beleggingsoplossingen. Wat in dat geval onze voorkeur heeft en waarom mag inmiddels duidelijk zijn.

Ben je ook klaar met de lage spaar- en obligatierente en ben je bereid beperkt wat meer risico te lopen? Wil je wel rustig kunnen blijven slapen, maar niet met de wetenschap leven dat je spaargeld steeds minder waard wordt? Klik dan hier en zie hoe je slimmer kunt beleggen.

Deze blog dient slechts ter informatie en is niet bedoeld als advies en niet toegespitst op de persoonlijke situatie van individuen. Stuiver Asset Management is beheerder van het VOC Fonds en het RBA Fonds. Participeren in het VOC Fonds is mogelijk vanaf EUR 100.000, in het RBA Fonds vanaf EUR 10.000. De effectenposities die in deze blogs besproken worden zijn (bijna) altijd onderdeel van onze beleggingsstrategie waardoor wij hier positie in hebben. De informatie in deze blog is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Rendement uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Uw reactie is welkom op info@rbafonds.nl

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF EN VOLG DE ONTWIKKELINGEN VAN HET RBA FONDS